12035 - vodoochistitel--akvafor-k-osmos-obratno-osmotich