12001 - doska-razdel-kolland-zm-329dlya-moyki-ol330-2